მოძებნე პროგრამის შედეგები

საგანგებო და გადაუდებელი დახმარების ეფექტური სისტემის ფუნქციონირება (30 06)

გამოყოფილია 0 c

პროგრამის განმახორციელებლი

სსიპ - 112

პროგრამის აღწერა და მიზანი

112-ის შესაბამის სამსახურებთან კოორდინირებული მუშაობით, ურთიერთთანამშრომლობით და ინფორმაციის დროული გაცვლით მოსახლეობის უზრუნველყოფა მაღალი დონის და მარტივად ხელმისაწვდომი გადაუდებელი დახმარებით; ...

112-ის შესაბამის სამსახურებთან კოორდინირებული მუშაობით, ურთიერთთანამშრომლობით და ინფორმაციის დროული გაცვლით მოსახლეობის უზრუნველყოფა მაღალი დონის და მარტივად ხელმისაწვდომი გადაუდებელი დახმარებით; საგანგებო სიტუაციის დადგომის შემთხვევაში, გადაუდებელი დახმარების აღმოჩენის პროცესში, პასუხისმგებელი სუბიექტების დროულად და სწორად ჩართვის უზრუნველყოფა; გადაუდებელი დახმარების შეტყობინების მიღების და დამუშავების სისტემის გაუმჯობესება.

სსიპ – 112-ის გაუმჯობესებული მომსახურება.
· გაუმჯობესებულია სსიპ – 112-ის მომსახურება.
1 საბაზისო მაჩვენებელი - სსიპ - 112 საქართველოს ტერიტორიიდან შემოსულ გადაუდებელი დახმარების შესახებ ზარებს ყოველწამიერ რეჟიმში პასუხობს. საჭირო გადაუდებელი დახმარების მიმღები მოქალაქეებიდან 100% უზრუნველყოფილია მაღალი ხარისხის მომსახურებით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებული არსებული მაჩვენებელი
1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - სსიპ - 112 საქართველოს ტერიტორიიდან შემოსულ გადაუდებელი დახმარების შესახებ ზარებს ყოველწამიერ რეჟიმში პასუხობს. საჭირო გადაუდებელი დახმარების მიმღები მოქალაქეებიდან 100% უზრუნველყოფილია მაღალი ხარისხის მომსახურებით; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებული არსებული მაჩვენებელი; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2017 წელს შეიქმნა მობილური აპლიკაცია „112 საქართველო“, რომლიც უზრუნველჰყოფს მოქალაქესა და „112“-ის ოპერატორს შორის უმოკლეს დროში კავშირის დამყარებისა და ადგილმდებარეობის დაუყოვნებლივ განსაზღვრის შესაძლებლობას. 2018 წლის მდგომარეობით 18 952 მომხმარებელია რეგისტრირებული. აპლიკაცია ადაპტირდა მხედველობის არმქონე პირებისათვის. სსიპ „112“ ყრუ და სმენადაქვეითებულ პირებს, სთავაზობს SMS და ვიდეო ზარის სერვისს. UN Women-თან თანამშრომლობით, სსიპ „112“-ის მობილურ აპლიკაციაში დაემატა ჩანართი ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთათვის. სადაც განთავსდა ინფორმაცია იმ ორგანიზაციების შესახებ, რომლებიც ოჯახური ძალადობის თემაზე მუშაობენ და იმ ცხელი ხაზის ნომრები, სადაც შესაძლებელია დაკავშირება ძალადობის შემთხვევაში. სსიპ „112“ სა და დაცვის პოლიციასთან შეთანხმებით აეწყო განგაშის სიგნალის მიღების სერვისი და საპილოტე რეჟიმში მიმდინარეობს eCall-ის პროექტი.

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 25.01.2019