საინვესტიციო პროექტებში საგარეო საკრედიტო რესურსის ათვისების მდგომარეობა

ორგ. კოდი პროექტის დასახელება 2018 წლიური გეგმა 9 თვის ფაქტობრივი შესრულება %
25 02 03 14 მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის საავტომობილო გზის ქვეშეთი-კობის მონაკვეთზე საავტომობილო გზის და გვირაბის მშენებლობა (ADB) 43,175,000 c - c 0%
25 05 02 ქვემო ქართლის ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD, SIDA) 550,000 c - c 0%
25 02 03 10 თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ძირულა არგვეთას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (JICA) 52,450,000 c - c 0%
25 02 02 19 მდინარე დებედაზე ხიდის მშენებლობა (EBRD) 4,200,000 c - c 0%
31 05 07 აგროკრედიტი (EIB) 10,000,000 c - c 0%
25 02 03 15 საქართველოს სატრანსპორტო კომუნიკაცია ბ (EIB) 7,600,000 c - c 0%
25 02 03 13 ალგეთი-სადახლოს საავტომობილო გზის მშენებლობა-მოდერნიზაცია (EIB) 17,350,000 c - c 0%
25 02 03 11 სენაკი-ფოთი-სარფის საავტომობილო გზის კმ48-კმ64 გრიგოლეთი-ჩოლოქის მონაკვეთის მშენებლობა (EIB) 36,250,000 c - c 0%
25 02 03 09 თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის უბისა ძირულას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (EIB) 52,450,000 c - c 0%
32 11 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტრუქტურაში, ჰიდროტექნიკური კვლევების ლაბორატორიის ჩამოყალიბების პროექტი (Unicredit Bank) 20,300,000 c - c 0%
25 03 08 საქართველოს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი (EIB) 800,000 c - c 0%
25 02 03 12 თბილისი-წითელი ხიდის (აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საზღვარი) საავტომობილო გზის კმ22-კმ57 რუსთავი-წითელი ხიდის მონაკვეთის მშენებლობა (EIB) 17,350,000 c - c 0%
25 03 09 ჭიათურის საბაგირო გზების რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის პროექტი (Government of France) 1,000,000 c - c 0%
32 10 თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია და ენერგო ეფექტურობის გაზრდის პროექტი (E5P, CEB) 10,000,000 c - c 0%
25 02 03 16 თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის საავტომობილო გზის კმ20-კმ50 ლოჭინი-საგარეჯოს მონაკვეთის მშენებლობა (EIB) 16,400,000 c - c 0%
25 02 03 08 თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ხევი უბისას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია - მშენებლობა (ADB) 52,450,000 c - c 0%
56 13 03 აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD) 4,000,000 c - c 0%
25 04 01 ქობულეთის წყალარინების პროექტი (EBRD, ORET) 2,500,000 c - c 0%
25 02 03 07 თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხევის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (WB, EIB) 41,600,000 c 125,744 c 0%
25 02 02 18 ბათუმი (ანგისა) - ახალციხის საავტომობილო გზის ხულო-ზარზმის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (Kuwait Fund) 23,700,000 c 108,565 c 0%
25 04 05 ქუთაისის წყალარინების პროექტი (EIB, EPTATF) 2,400,000 c 35,078 c 1%
25 02 02 20 შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ძირულა-ხარაგაული-მოლითი-ფონა-ჩუმათელეთის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხარაგაულის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (ADB) 35,500,000 c 918,419 c 3%
25 05 01 ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროექტი (KfW, EU) 7,000,000 c 242,308 c 3%
24 13 01 ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EIB, EU) 12,150,000 c 1,721,802 c 14%
29 10 საქართველოს შეიარაღებული ძალების შესაძლებლობის გაძლიერება (SG) 22,000,000 c 3,796,117 c 17%
24 12 საქართველოს ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის პროექტი ბ (IBRD) 10,000,000 c 1,884,903 c 19%
25 02 03 04 ქ. ბათუმის ახალი შემოვლითი გზა (ADB, AIIB) 56,000,000 c 11,960,800 c 21%
25 02 03 06 აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის მოდერნიზაცია-მშენებლობა სამტრედია-გრიგოლეთის მონაკვეთზე (EIB, EU) 111,550,000 c 25,525,660 c 23%
25 03 04 რეგიონალური განვითარების პროექტი II (იმერეთი) (WB) 10,000,000 c 2,632,064 c 26%
25 02 02 17 შიდასახელმწიფოებრივი გზების აქტივების მართვის პროექტი (WB) 35,000,000 c 11,398,684 c 33%
25 03 05 რეგიონალური განვითარების პროექტი III (მცხეთა-მთიანეთი და სამცხე-ჯავახეთი) (WB) 24,000,000 c 9,270,960 c 39%
25 02 03 02 აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის დერეფნის გაუმჯობესების პროექტი (ზემო ოსიაური-რიკოთი) (EIB, WB) 73,900,000 c 33,281,806 c 45%
56 13 04 ბათუმის ავტობუსების პროექტი (E5P, EBRD) 7,000,000 c 3,256,453 c 47%
31 07 03 სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (GEF, IFAD) 11,750,000 c 5,513,793 c 47%
24 14 02 საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა (WB, EBRD, KfW) 32,000,000 c 15,547,267 c 49%
31 07 02 ირიგაციისა და მიწის ბაზრის განვითარების პროექტი (WB) 23,250,000.00 c 11,888,427 c 51%
56 13 01 ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (III ფაზა) (KfW, EU) 10,000,000 c 5,395,974 c 54%
25 02 02 16 შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მესამე პროექტი (WB) 20,000,000 c 11,007,339 c 55%
25 03 02 მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების საინვესტიციო პროგრამა (ADB) 59,000,000 c 33,190,463 c 56%
24 14 01 ელექტროგადამცემი ქსელის გაძლიერების პროექტი (IBRD, ADB, WB) 18,650,000 c 12,090,550 c 65%
25 04 04 ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა (წყალმომარაგებისა და წყალარინების სექტორი) (ADB) 121,000,000 c 81,989,292 c 68%
25 02 03 01 აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი IV (აგარა - ზემო ოსიაური) (WB) 16,000,000 c 12,491,386 c 78%
25 03 06 რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II (WB, WB-TF) 6,400,000 c 5,292,539 c 83%
25 04 02 წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი II (EIB, EU) 8,700,000 c 8,284,190 c 95%
56 13 02 KfW - ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია - IV ფაზა (KfW) 10,100,000 c 10,086,755 c 100%
26 09 მიწის ბაზრის განვითარება (WB) 2,000,000 c 2,011,173 c 101%
25 03 07 საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტი (EIB) 37,600,000 c 38,033,964 c 101%
25 02 02 15 შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მეორე პროექტი (WB) 12,800,000 c 15,659,207 c 122%
25 02 03 03 ქ. ქობულეთის ახალი შემოვლითი გზა (ADB) 24,475,000 c 34,387,450 c 141%
25 03 03 რეგიონალური განვითარების პროექტი I (კახეთი) (WB) 800,000 c 1,387,157 c 173%
25 02 03 05 აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის ზესტაფონი–ქუთაისი–სამტრედიის მონაკვეთის მშენებლობა-რეკონსტრუქცია (JICA) 1,600,000 c 5,625,013 c 352%
25 05 04 02 საქართველოში მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD) - c 744,150 c

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

სავალუტო სტრუქტურა ქვეყნის სახელმწიფო ვალის სავალუტო რისკებისადმი მგრძნობელობის ერთ-ერთი ინდიკატორია.

სავალუტო სტრუქტურის მხრივ, საქართველოს საგარეო ვალი ექვს სხვადასხვა ვალუტაშია დენომინირებული, საიდანაც ყველაზე დიდი წილი ნასესხობის სპეციალურ უფლებასა (SDR) და აშშ დოლარში (USD) აღებულ კრედიტებს უჭირავს. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

ბოლო განახლება: 23.10.2018

მრავალმხრივი კრედიტორები - საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტები, როგორიცაა საერთაშორისო სავალუტო ფონდი, მსოფლიო ბანკი, აზიის განვითარების ბანკი და სხვა. 

ორმხრივი კრედიტორები - სხვა ქვეყნის მთავრობა, რომელიც საკრედიტო ხელშეკრულებას აფორმებს მსესხებელი ქვეყნის მთავრობასთან. 

სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდები - სახელმწიფო ობლიგაციები, რომელიც განთავსებულია საფონდო ბირჟაზე. 

სხვა ვალი - მოიცავს სახელმწიფოს მიერ გარანტირებულ კრედიტსა და საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალს.

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

ბოლო განახლება: 23.10.2018

ფიქსირებული საპროცენტო განაკვეთი - საპროცენტო განაკვეთი, რომელიც დაფიქსირებულია საკრედიტო ხელშეკრულებაში და არ იცვლება სესხის ვადის განმავლობაში.

ცვლადი საპროცენტო განაკვეთი - საპროცენტო განაკვეთი, რომლის გაანგარიშების პრინციპიც მოცემულია საკრედიტო ხელშეკრულებაში და მისი ოდენობა დამოკიდებულია საბაზრო საპროცენტო განაკვეთზე. მაგალითად: EURIBOR და LIBOR წარმოადგენენ ცვლად საბაზრო საპროცენტო განაკვეთებს.

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

ბოლო განახლება: 23.10.2018

საგარეო საკრედიტო წყაროებიდან მიღებული სახსრები მიიმართება ბიუჯეტის დეფიციტის ან/და კონკრეტული საინვესტიციო პროექტების დასაფინანსებლად.

ბიუჯეტის მხარდამჭერი სესხებით მიღებული სახსრები მიიმართება ბიუჯეტის მიმდინარე გადასახდელების დასაფარად და არ ხმარდება რომელიმე კონკრეტული პროექტის დაფინანსებას.

საინვესტიციო სესხებით მიღებული ფულადი რესურსების გამოყენება კი შესაძლებელია მხოლოდ საკრედიტო ხელშეკრულებით განსაზღვრული საინვესტიციო პროექტისათვის.

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

ბოლო განახლება: 23.10.2018

ცხრილში წარმოდგენილია საგარეო საკრედიტო რესურსით დაფინანსებული საინვესტიციო პროექტების შესრულების მდგომარეობა. აღნიშნული თანხების დროული და დაგეგმილი ათვისება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იმ კრედიტების შემთხვევაში, რომელიც ითვალისწინებს ვალდებულების გადასახადის (Commitment Fee) გადახდას კრედიტის აუთვისებელ ნაწილზე.

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

ბოლო განახლება: 23.10.2018