არა სიღარიბეს მიზანი 1. არა სიღარიბეს
არა შიმშილს მიზანი 2. არა შიმშილს
ჯანმრთელობა და კეთილდღეობა მიზანი 3. ჯანმრთელობა და კეთილდღეობა
ხარისხიანი განათლება მიზანი 4. ხარისხიანი განათლება
გენდერული თანასწორობა მიზანი 5. გენდერული თანასწორობა
სუფთა წყალი და სანიტარია მიზანი 6. სუფთა წყალი და სანიტარია
ხელმისაწვდომი და უსაფრთხო ენერგია მიზანი 7. ხელმისაწვდომი და უსაფრთხო ენერგია
ღირსეული სამუშაო და ეკონომიკური ზრდა მიზანი 8. ღირსეული სამუშაო და ეკონომიკური ზრდა
მრეწველობა, ინოვაცია და ინფრასტრუქტურა მიზანი 9. მრეწველობა, ინოვაცია და ინფრასტრუქტურა
შემცირებული უთანასწორობა მიზანი 10. შემცირებული უთანასწორობა
ქალაქებისა და დასახლებების მდგრადი განვითარება მიზანი 11. ქალაქებისა და დასახლებების მდგრადი განვითარება
გონივრული მოხმარება და წარმოება მიზანი 12. გონივრული მოხმარება და წარმოება
კლიმატის მდგრადობის მიღწევა მიზანი 13. კლიმატის მდგრადობის მიღწევა
წყალქვეშა რესურსები მიზანი 14. წყალქვეშა რესურსები
დედამიწის ეკოსისტემები მიზანი 15. დედამიწის ეკოსისტემები
მშვიდობა, სამართლიანობა, ძლიერი ინსტიტუციები მიზანი 16. მშვიდობა, სამართლიანობა, ძლიერი ინსტიტუციები
თანამშრომლობა საერთო მიზნებისათვის მიზანი 17. თანამშრომლობა საერთო მიზნებისათვის
მდგრადი განვითარების მიზნები

მდგრადი განვითარების მიზანზე ჩატარებული აუდიტები

ცენტრალური ბიუჯეტი ოჯახში ძალადობისგან დაცვისა და პრევენციის მექანიზმები ეფექტიანობის აუდიტი ჯანმრთელობა და კეთილდღეობა; გენდერული თანასწორობა; მშვიდობა, სამართლიანობა, ძლიერი ინსტიტუციები 1/1/2015-12/31/2018
ცენტრალური ბიუჯეტი პრიორიტეტების განსაზღვრისა და პროექტების შერჩევის პროცესი თვითმმართველ ერთეულებში ეფექტიანობის აუდიტი მშვიდობა, სამართლიანობა, ძლიერი ინსტიტუციები; თანამშრომლობა საერთო მიზნებისათვის; მრეწველობა, ინოვაცია და ინფრასტრუქტურა; ქალაქებისა და დასახლებების მდგრადი განვითარება; შემცირებული უთანასწორობა 1/1/2015-1/1/2016
ცენტრალური ბიუჯეტი რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის ფარგლებში დაფინანსებული პროექტების მართვა ეფექტიანობის აუდიტი მრეწველობა, ინოვაცია და ინფრასტრუქტურა; ქალაქებისა და დასახლებების მდგრადი განვითარება; მშვიდობა, სამართლიანობა, ძლიერი ინსტიტუციები; სუფთა წყალი და სანიტარია; შემცირებული უთანასწორობა 1/1/2015-1/1/2016
ცენტრალური ბიუჯეტი საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევებზე საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ... ეფექტიანობის აუდიტი ჯანმრთელობა და კეთილდღეობა; ქალაქებისა და დასახლებების მდგრადი განვითარება; მშვიდობა, სამართლიანობა, ძლიერი ინსტიტუციები 1/1/2015-1/1/2017
ცენტრალური ბიუჯეტი საგზაო უსაფრთხოების უზრუნველყოფის პრევენციული ღონისძიებები ეფექტიანობის აუდიტი ჯანმრთელობა და კეთილდღეობა; ქალაქებისა და დასახლებების მდგრადი განვითარება; მშვიდობა, სამართლიანობა, ძლიერი ინსტიტუციები 1/1/2015-1/1/2017
ცენტრალური ბიუჯეტი სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სისტემის (შემდგომი რეაგირება) ეფექტიანობის აუდიტი ჯანმრთელობა და კეთილდღეობა; მშვიდობა, სამართლიანობა, ძლიერი ინსტიტუციები; შემცირებული უთანასწორობა; ქალაქებისა და დასახლებების მდგრადი განვითარება; თანამშრომლობა საერთო მიზნებისათვის 1/1/2015-7/1/2016
ცენტრალური ბიუჯეტი სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოსახლეობის სოციალური დახმარება და დასაქმების ხელშეწყობა ეფექტიანობის აუდიტი არა სიღარიბეს; არა შიმშილს; შემცირებული უთანასწორობა; მშვიდობა, სამართლიანობა, ძლიერი ინსტიტუციები; ღირსეული სამუშაო და ეკონომიკური ზრდა 1/1/2015-1/1/2016
ცენტრალური ბიუჯეტი სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის საარსებო შემწეობის ადმინისტრირების ინფორმაციული ... ეფექტიანობის აუდიტი არა სიღარიბეს; არა შიმშილს; შემცირებული უთანასწორობა; მშვიდობა, სამართლიანობა, ძლიერი ინსტიტუციები 1/1/2015-12/31/2016
ცენტრალური ბიუჯეტი ქ.თბილისის მასშტაბით ავტოტრანსპორტის გამონაბოლქვით გამოწვეული ატმოსფერული ჰაერის ... ეფექტიანობის აუდიტი ჯანმრთელობა და კეთილდღეობა; ქალაქებისა და დასახლებების მდგრადი განვითარება; კლიმატის მდგრადობის მიღწევა; მშვიდობა, სამართლიანობა, ძლიერი ინსტიტუციები; ხარისხიანი განათლება 1/1/2015-1/10/2017
ცენტრალური ბიუჯეტი საირიგაციო სისტემის მართვის ღონისძიებები (შემდგომი რეაგირება) ეფექტიანობის აუდიტი სუფთა წყალი და სანიტარია; მრეწველობა, ინოვაცია და ინფრასტრუქტურა; მშვიდობა, სამართლიანობა, ძლიერი ინსტიტუციები 8/1/2014-9/1/2017

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!