არა სიღარიბეს მიზანი 1. არა სიღარიბეს
არა შიმშილს მიზანი 2. არა შიმშილს
ჯანმრთელობა და კეთილდღეობა მიზანი 3. ჯანმრთელობა და კეთილდღეობა
ხარისხიანი განათლება მიზანი 4. ხარისხიანი განათლება
გენდერული თანასწორობა მიზანი 5. გენდერული თანასწორობა
სუფთა წყალი და სანიტარია მიზანი 6. სუფთა წყალი და სანიტარია
ხელმისაწვდომი და უსაფრთხო ენერგია მიზანი 7. ხელმისაწვდომი და უსაფრთხო ენერგია
ღირსეული სამუშაო და ეკონომიკური ზრდა მიზანი 8. ღირსეული სამუშაო და ეკონომიკური ზრდა
მრეწველობა, ინოვაცია და ინფრასტრუქტურა მიზანი 9. მრეწველობა, ინოვაცია და ინფრასტრუქტურა
შემცირებული უთანასწორობა მიზანი 10. შემცირებული უთანასწორობა
ქალაქებისა და დასახლებების მდგრადი განვითარება მიზანი 11. ქალაქებისა და დასახლებების მდგრადი განვითარება
გონივრული მოხმარება და წარმოება მიზანი 12. გონივრული მოხმარება და წარმოება
კლიმატის მდგრადობის მიღწევა მიზანი 13. კლიმატის მდგრადობის მიღწევა
წყალქვეშა რესურსები მიზანი 14. წყალქვეშა რესურსები
დედამიწის ეკოსისტემები მიზანი 15. დედამიწის ეკოსისტემები
მშვიდობა, სამართლიანობა, ძლიერი ინსტიტუციები მიზანი 16. მშვიდობა, სამართლიანობა, ძლიერი ინსტიტუციები
თანამშრომლობა საერთო მიზნებისათვის მიზანი 17. თანამშრომლობა საერთო მიზნებისათვის
მდგრადი განვითარების მიზნები

მდგრადი განვითარების მიზანზე ჩატარებული აუდიტები

ცენტრალური ბიუჯეტი კაპიტალური პროექტების მართვის ეფექტიანობის აუდიტი ეფექტიანობის აუდიტი მრეწველობა, ინოვაცია და ინფრასტრუქტურა; ქალაქებისა და დასახლებების მდგრადი განვითარება; მშვიდობა, სამართლიანობა, ძლიერი ინსტიტუციები 1/1/2012-1/1/2014
ცენტრალური ბიუჯეტი მყარი ნარჩენების მართვის ეფექტიანობის აუდიტი ეფექტიანობის აუდიტი სუფთა წყალი და სანიტარია; გონივრული მოხმარება და წარმოება; მშვიდობა, სამართლიანობა, ძლიერი ინსტიტუციები; მრეწველობა, ინოვაცია და ინფრასტრუქტურა; ქალაქებისა და დასახლებების მდგრადი განვითარება 1/1/2012-10/31/2014
ცენტრალური ბიუჯეტი საირიგაციო სისტემის მართვის ღონისძიებების აუდიტი ეფექტიანობის აუდიტი სუფთა წყალი და სანიტარია; მრეწველობა, ინოვაცია და ინფრასტრუქტურა; გონივრული მოხმარება და წარმოება; ქალაქებისა და დასახლებების მდგრადი განვითარება 1/1/2012-1/9/2014
ცენტრალური ბიუჯეტი სახელმწიფო საწარმოების მართვის ეფექტიანობის აუდიტი ეფექტიანობის აუდიტი მშვიდობა, სამართლიანობა, ძლიერი ინსტიტუციები; გონივრული მოხმარება და წარმოება; შემცირებული უთანასწორობა; ღირსეული სამუშაო და ეკონომიკური ზრდა 1/1/2012-11/1/2014
ცენტრალური ბიუჯეტი სოფლის ექიმის ეფექტიანობის აუდიტი ეფექტიანობის აუდიტი ჯანმრთელობა და კეთილდღეობა; შემცირებული უთანასწორობა; ქალაქებისა და დასახლებების მდგრადი განვითარება; მრეწველობა, ინოვაცია და ინფრასტრუქტურა; მშვიდობა, სამართლიანობა, ძლიერი ინსტიტუციები 1/1/2012-1/1/2014
ცენტრალური ბიუჯეტი წამლის და ფარმაცევტული საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების ეფექტიანობის აუდიტი ეფექტიანობის აუდიტი ჯანმრთელობა და კეთილდღეობა; გონივრული მოხმარება და წარმოება; მშვიდობა, სამართლიანობა, ძლიერი ინსტიტუციები; თანამშრომლობა საერთო მიზნებისათვის; მრეწველობა, ინოვაცია და ინფრასტრუქტურა 1/1/2012-1/1/2014
ცენტრალური ბიუჯეტი ეფექტიანობის უზრუნველყოფა სახელმწიფო შესყიდვების სისტემაში: გამჭვირვალობა, ... ეფექტიანობის აუდიტი მშვიდობა, სამართლიანობა, ძლიერი ინსტიტუციები; შემცირებული უთანასწორობა; თანამშრომლობა საერთო მიზნებისათვის 1/1/2011-1/1/2013
ცენტრალური ბიუჯეტი მეცნიერების მართვის ღონისძიებების აუდიტი ეფექტიანობის აუდიტი ხარისხიანი განათლება; მრეწველობა, ინოვაცია და ინფრასტრუქტურა; გონივრული მოხმარება და წარმოება; მშვიდობა, სამართლიანობა, ძლიერი ინსტიტუციები; თანამშრომლობა საერთო მიზნებისათვის 1/1/2011-1/1/2013
ცენტრალური ბიუჯეტი პროფესიული განათლება საქართველოში - მიმდინარე რეფორმები და გამოწვევები ეფექტიანობის აუდიტი ხარისხიანი განათლება; მშვიდობა, სამართლიანობა, ძლიერი ინსტიტუციები; თანამშრომლობა საერთო მიზნებისათვის; ღირსეული სამუშაო და ეკონომიკური ზრდა 1/1/2011-1/1/2013
ცენტრალური ბიუჯეტი სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ეფექტიანობის აუდიტი ეფექტიანობის აუდიტი მშვიდობა, სამართლიანობა, ძლიერი ინსტიტუციები; ჯანმრთელობა და კეთილდღეობა; შემცირებული უთანასწორობა; ქალაქებისა და დასახლებების მდგრადი განვითარება 1/1/2011-1/1/2013

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!