არა სიღარიბეს მიზანი 1. არა სიღარიბეს
არა შიმშილს მიზანი 2. არა შიმშილს
ჯანმრთელობა და კეთილდღეობა მიზანი 3. ჯანმრთელობა და კეთილდღეობა
ხარისხიანი განათლება მიზანი 4. ხარისხიანი განათლება
გენდერული თანასწორობა მიზანი 5. გენდერული თანასწორობა
სუფთა წყალი და სანიტარია მიზანი 6. სუფთა წყალი და სანიტარია
ხელმისაწვდომი და უსაფრთხო ენერგია მიზანი 7. ხელმისაწვდომი და უსაფრთხო ენერგია
ღირსეული სამუშაო და ეკონომიკური ზრდა მიზანი 8. ღირსეული სამუშაო და ეკონომიკური ზრდა
მრეწველობა, ინოვაცია და ინფრასტრუქტურა მიზანი 9. მრეწველობა, ინოვაცია და ინფრასტრუქტურა
შემცირებული უთანასწორობა მიზანი 10. შემცირებული უთანასწორობა
ქალაქებისა და დასახლებების მდგრადი განვითარება მიზანი 11. ქალაქებისა და დასახლებების მდგრადი განვითარება
გონივრული მოხმარება და წარმოება მიზანი 12. გონივრული მოხმარება და წარმოება
კლიმატის მდგრადობის მიღწევა მიზანი 13. კლიმატის მდგრადობის მიღწევა
წყალქვეშა რესურსები მიზანი 14. წყალქვეშა რესურსები
დედამიწის ეკოსისტემები მიზანი 15. დედამიწის ეკოსისტემები
მშვიდობა, სამართლიანობა, ძლიერი ინსტიტუციები მიზანი 16. მშვიდობა, სამართლიანობა, ძლიერი ინსტიტუციები
თანამშრომლობა საერთო მიზნებისათვის მიზანი 17. თანამშრომლობა საერთო მიზნებისათვის
მდგრადი განვითარების მიზნები

მდგრადი განვითარების მიზანზე ჩატარებული აუდიტები

ცენტრალური ბიუჯეტი უმაღლესი სასწავლო დაწესებულებების სწავლების ხარისხი ეფექტიანობის აუდიტი ხარისხიანი განათლება; მშვიდობა, სამართლიანობა, ძლიერი ინსტიტუციები; თანამშრომლობა საერთო მიზნებისათვის 1/1/2011-1/1/2016
ცენტრალური ბიუჯეტი საგარეო საკრედიტო რესურსის ხარჯზე გაცემული სესხების მართვა ეფექტიანობის აუდიტი მშვიდობა, სამართლიანობა, ძლიერი ინსტიტუციები; თანამშრომლობა საერთო მიზნებისათვის 1/1/2010-1/1/2016
ცენტრალური ბიუჯეტი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ეფექტიანობის აუდიტი ხარისხიანი განათლება; მშვიდობა, სამართლიანობა, ძლიერი ინსტიტუციები 1/1/2010-7/1/2015
ცენტრალური ბიუჯეტი სახელმწიფო ვალის მართვის ეფექტიანობის აუდიტი ეფექტიანობის აუდიტი მშვიდობა, სამართლიანობა, ძლიერი ინსტიტუციები; თანამშრომლობა საერთო მიზნებისათვის; ღირსეული სამუშაო და ეკონომიკური ზრდა 1/1/2010-1/1/2014
ცენტრალური ბიუჯეტი სახელმწიფო ვალის მართვის ინფორმაციული სისტემების ეფექტიანობის აუდიტი ეფექტიანობის აუდიტი მშვიდობა, სამართლიანობა, ძლიერი ინსტიტუციები; თანამშრომლობა საერთო მიზნებისათვის 1/1/2010-1/1/2014
ცენტრალური ბიუჯეტი სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის ეფექტიანობის აუდიტი ეფექტიანობის აუდიტი მშვიდობა, სამართლიანობა, ძლიერი ინსტიტუციები; თანამშრომლობა საერთო მიზნებისათვის; შემცირებული უთანასწორობა 1/1/2010-12/31/2015

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!