დაბრუნება

კაპიტალურ დანართში წარმოდგენილი პროექტების შესრულების მდგომარეობა

პროექტის დასახელება წლიური გეგმა 9 თვის ფაქტობრივი შესრულება %
ანაკლიის პორტთან მისასვლელი საავტომობილო გზის და რკინიგზის მშენებლობა (25 02 02 13) 11,000,000 -
0%
ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტთან (კოპიტნარი) სატრანსპორტო კვანძის მოწყობა (25 02 02 14) 10,000,000 -
0%
მდინარე დებედაზე ხიდის მშენებლობა (EBRD) (25 02 02 19) 5,000,000 -
0%
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ხევი უბისას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია - მშენებლობა (ADB) (25 02 03 08) 65,000,000 -
0%
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის უბისა ძირულას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია- მშენებლობა (EIB) (25 02 03 09) 65,000,000 -
0%
ალგეთი-სადახლოს საავტომობილო გზის მშენებლობა- მოდერნიზაცია (EIB) (25 02 03 13) 25,000,000 -
0%
მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის საავტომობილო გზის ქვეშეთი-კობის მონაკვეთზე საავტომობილო გზის და გვირაბის მშენებლობა (ADB) (25 02 03 14) 53,000,000 -
0%
მდინარე რიონზე ფოთის ხიდის მშენებლობა (EIB) (25 02 03 15) 10,000,000 -
0%
თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის საავტომობილო გზის კმ20-კმ50 ლოჭინი-საგარეჯოს მონაკვეთის მშენებლობა (EIB) (25 02 03 16) 25,000,000 -
0%
საქართველოს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი (EIB) (25 03 08) 1,000,000 -
0%
ქობულეთის წყალარინების პროექტი (EBRD, ORET) (25 04 01) 3,000,000 -
0%
ქვემო ქართლის ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD, SIDA) (25 05 02) 1,000,000 -
0%
თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია და ენერგო ეფექტურობის გაზრდის პროექტი (32 10) 10,200,000 -
0%
აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD) (56 13 03) 4,000,000 -
0%
თბილისი-წითელი ხიდის (აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საზღვარი) საავტომობილო გზის კმ22- კმ57 რუსთავი-წითელი ხიდის მონაკვეთის მშენებლობა (EIB) (25 02 03 12) 25,000,000 35,747
0%
ქუთაისის წყალარინების პროექტი (EIB, EPTATF) (25 04 05) 3,000,000 41,390
1%
საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფორმაციულ - საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა (32 07 01 02) 1,540,000 31,050
2%
შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ძირულა- ხარაგაული-მოლითი-ფონა-ჩუმათელეთის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხარაგაულის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (ADB) (25 02 02 20) 45,000,000 2,111,020
5%
ბათუმი (ანგისა) - ახალციხის საავტომობილო გზის ხულო-ზარზმის მონაკვეთის რეაბილიტაცია- რეკონსტრუქცია (Kuwait Fund) (25 02 02 18) 30,000,000 2,014,056
7%
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხევის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია- მშენებლობა (EIB, WB) (25 02 03 07) 55,000,000 3,826,648
7%
ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EIB, EU) (24 13 01) 21,600,000 1,721,802
8%
ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროექტი (EU, KfW) (25 05 01) 10,000,000 827,214
8%
სნო-ჯუთა-როშკა-შატილი-ომალო-ხადორის ხეობა- ბაწარა-ახმეტის მიმართულებით საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (25 02 02 10) 20,000,000 1,974,311
10%
ბაღდათი-აბასთუმნის საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია (25 02 02 09) 25,000,000 2,951,629
12%
ზემო იმერეთი (საჩხერე) - რაჭის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (25 02 02 11) 25,000,000 3,564,000
14%
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ძირულა არგვეთას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია- მშენებლობა (JICA) (25 02 03 10) 65,000,000 9,853,971
15%
სახელმწიფო და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაცია (25 03 11) 32,500,000 5,754,898
18%
ქ. ბათუმის ახალი შემოვლითი გზა (ADB, AIIB) (25 02 03 04) 70,000,000 16,137,666
23%
რეგიონალური განვითარების პროექტი II (იმერეთი) (WB) (25 03 04) 12,500,000 3,177,776
25%
სამტრედია-გრიგოლეთის საავტომობილო გზის კმ 0-კმ 50 მონაკვეთის მოდერნიზაცია-მშენებლობა (EIB, EU) (25 02 03 06) 150,000,000 39,944,546
27%
რეგიონებში ინფრასტრუქტურული პროექტების მხარდაჭერის ღონისძიებები (25 04 06) 12,000,000 3,692,245
31%
სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა (35 04) 25,000,000 7,701,531
31%
შიდასახელმწიფოებრივი გზების აქტივების მართვის პროექტი (WB) (25 02 02 17) 35,000,000 11,398,684
33%
ბათუმის ავტობუსების პროექტი (E5P, EBRD) (56 13 04) 9,100,000 3,256,453
36%
რეგიონალური განვითარების პროექტი III (მცხეთა- მთიანეთი და სამცხე-ჯავახეთი) (WB) (25 03 05) 30,000,000 11,692,298
39%
საკანალიზაციო სისტემების მდგრადი მართვის პროექტი (SIDA) (25 04 03) 15,500,000 6,478,507
42%
აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის დერეფნის გაუმჯობესების პროექტი (ზემო ოსიაური-რიკოთი) (EIB, WB) (25 02 03 02) 80,000,000 35,428,519
44%
500 კვ ეგხ-ის მშენებლობა ქსანი-სტეფანწმინდა (EBRD, EC, KfW, WB)2 (24 14 02 01) 25,000,000 11,470,942
46%
KfW - ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია - IV ფაზა (KfW) (56 13 02) 21,704,700 10,730,095
49%
სენაკი-ფოთი-სარფის საავტომობილო გზის კმ48-კმ64 გრიგოლეთი-ჩოლოქის მონაკვეთის მშენებლობა (EIB) (25 02 03 11) 60,000,000 30,687,264
51%
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ინფრასტრუქტურის განვითარება (31 06 04) 5,000,000 2,634,908
53%
ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (III ფაზა) (EU, KfW) (56 13 01) 19,415,000 10,558,227
54%
შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მესამე პროექტი (WB) (25 02 02 16) 25,000,000 13,772,376
55%
მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების საინვესტიციო პროგრამა (ADB) (25 03 02) 70,000,000 40,597,790
58%
პენიტენციური სისტემის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება (27 01 03) 24,000,000 14,009,697
58%
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ხელშეწყობა (33 04 03 02) 7,047,000 4,324,249
61%
საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარება (32 07 02) 69,000,000 43,341,047
63%
ჯვარი ხორგა ელექტროგადამცემი ხაზი (EBRD, EC, KfW, WB)3 (24 14 02 02) 8,000,000 5,076,325
63%
ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა (წყალმომარაგებისა და წყალარინების სექტორი) (ADB) (25 04 04) 150,000,000 95,729,566
64%
220კვ "ახალციხე-ბათუმი" ხაზის მშენებლობა (ADB, IBRD, WB)1 (24 14 01 01) 19,000,000 12,990,550
68%
მთის კურორტებზე ინფრასტრუქტურის მშენებლობა- რეაბილიტაცია (25 03 10) 60,000,000 44,516,177
74%
აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი IV (აგარა - ზემო ოსიაური) (WB) (25 02 03 01) 20,000,000 15,834,278
79%
საავტომობილო გზების რეაბილიტაცია (25 02 02 01) 125,000,000 110,281,141
88%
რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II (WB,WB-TF) (25 03 06) 10,000,000 9,294,599
93%
წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი II (EIB, EU) (25 04 02) 12,500,000 11,774,706
94%
საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტი (EIB) (25 03 07) 45,000,000 45,005,591
100%
დევდორაკის გვირაბის მშენებლობა (25 02 02 08) 15,000,000 15,457,501
103%
სანაპირო ზონების ნაპირსამაგრი სამუშაოები (25 02 02 07) 19,000,000 20,091,840
106%
სტეფანწმინდა-სამების ეკლესიის საავტომობილო გზის კმ1-კმ6 მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (25 02 02 12) 2,000,000 2,177,604
109%
შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მეორე პროექტი (WB) (25 02 02 15) 16,000,000 19,398,902
121%
ქ. ქობულეთის ახალი შემოვლითი გზა (ADB) (25 02 03 03) 30,000,000 41,250,494
138%
ჭიათურის საბაგირო გზების რეკონსტრუქცია- რეაბილიტაციის პროექტი (Government of France) (25 03 09) 1,500,000 2,466,424
164%
რეგიონალური განვითარების პროექტი I ნაწილი (კახეთი) (WB) (25 03 03) 1,000,000 1,784,790
178%
აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის ზესტაფონი–ქუთაისი–სამტრედიის მონაკვეთის მშენებლობა-რეკონსტრუქცია (JICA) (25 02 03 05) 2,000,000 6,672,403
334%

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია კაპიტალური პროექტის სასიცოცხლო ციკლი და სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ თითოეულ ეტაპზე გამოვლენილი ხარვეზები. 

 

აღნიშნულ ეტაპებთან დაკავშირებით გამოვლენილი ხარვეზებისა და გაცემული რეკომენდაციების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად იხილეთ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ანგარიში.  

ცხრილში მოცემულია კაპიტალური პროექტების დანართში წარმოდგენილ კაპიტალურ პროექტებზე გამოყოფილი თანხების ათვისების მდგომარეობა.

 

წყარო: ფინანსთა სამინისტრო

ბოლო განახლება:  23.10.2018