დაბრუნება

კაპიტალურ დანართში წარმოდგენილი პროექტების შესრულების მდგომარეობა

პროექტის დასახელება წლიური გეგმა 12 თვის ფაქტობრივი შესრულება %
ანაკლიის პორტთან მისასვლელი საავტომობილო გზის და რკინიგზის მშენებლობა (25 02 02 13) 11,000,000 -
0%
ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტთან (კოპიტნარი) სატრანსპორტო კვანძის მოწყობა (25 02 02 14) 10,000,000 -
0%
მდინარე დებედაზე ხიდის მშენებლობა (EBRD) (25 02 02 19) 5,000,000 -
0%
ალგეთი-სადახლოს საავტომობილო გზის მშენებლობა- მოდერნიზაცია (EIB) (25 02 03 13) 25,000,000 -
0%
მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის საავტომობილო გზის ქვეშეთი-კობის მონაკვეთზე საავტომობილო გზის და გვირაბის მშენებლობა (ADB) (25 02 03 14) 53,000,000 -
0%
მდინარე რიონზე ფოთის ხიდის მშენებლობა (EIB) (25 02 03 15) 10,000,000 -
0%
თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის საავტომობილო გზის კმ20-კმ50 ლოჭინი-საგარეჯოს მონაკვეთის მშენებლობა (EIB) (25 02 03 16) 25,000,000 -
0%
საქართველოს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი (EIB) (25 03 08) 1,000,000 -
0%
ქობულეთის წყალარინების პროექტი (EBRD, ORET) (25 04 01) 3,000,000 -
0%
თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია და ენერგო ეფექტურობის გაზრდის პროექტი (32 10) 10,200,000 -
0%
აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD) (56 13 03) 4,000,000 -
0%
თბილისი-წითელი ხიდის (აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საზღვარი) საავტომობილო გზის კმ22- კმ57 რუსთავი-წითელი ხიდის მონაკვეთის მშენებლობა (EIB) (25 02 03 12) 25,000,000 35,747
0%
ქუთაისის წყალარინების პროექტი (EIB, EPTATF) (25 04 05) 3,000,000 41,390
1%
ქვემო ქართლის ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD, SIDA) (25 05 02) 1,000,000 63,600
6%
ბათუმი (ანგისა) - ახალციხის საავტომობილო გზის ხულო-ზარზმის მონაკვეთის რეაბილიტაცია- რეკონსტრუქცია (Kuwait Fund) (25 02 02 18) 30,000,000 2,950,746
10%
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხევის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია- მშენებლობა (EIB, WB) (25 02 03 07) 55,000,000 5,713,840
10%
ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EIB, EU) (24 13 01) 21,600,000 2,588,278
12%
ზემო იმერეთი (საჩხერე) - რაჭის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (25 02 02 11) 25,000,000 5,086,795
20%
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ძირულა არგვეთას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია- მშენებლობა (JICA) (25 02 03 10) 65,000,000 14,228,738
22%
სნო-ჯუთა-როშკა-შატილი-ომალო-ხადორის ხეობა- ბაწარა-ახმეტის მიმართულებით საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (25 02 02 10) 20,000,000 5,010,122
25%
შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ძირულა- ხარაგაული-მოლითი-ფონა-ჩუმათელეთის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხარაგაულის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (ADB) (25 02 02 20) 45,000,000 12,038,326
27%
სახელმწიფო და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაცია (25 03 11) 32,500,000 9,997,519
31%
სამტრედია-გრიგოლეთის საავტომობილო გზის კმ 0-კმ 50 მონაკვეთის მოდერნიზაცია-მშენებლობა (EIB, EU) (25 02 03 06) 150,000,000 52,751,066
35%
ბაღდათი-აბასთუმნის საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია (25 02 02 09) 25,000,000 10,139,464
41%
ქ. ბათუმის ახალი შემოვლითი გზა (ADB, AIIB) (25 02 03 04) 70,000,000 30,272,346
43%
რეგიონალური განვითარების პროექტი II (იმერეთი) (WB) (25 03 04) 12,500,000 5,579,178
45%
500 კვ ეგხ-ის მშენებლობა ქსანი-სტეფანწმინდა (EBRD, EC, KfW, WB)2 (24 14 02 01) 25,000,000 12,155,413
49%
საკანალიზაციო სისტემების მდგრადი მართვის პროექტი (SIDA) (25 04 03) 15,500,000 8,937,611
58%
ჯვარი ხორგა ელექტროგადამცემი ხაზი (EBRD, EC, KfW, WB)3 (24 14 02 02) 8,000,000 5,076,325
63%
რეგიონალური განვითარების პროექტი III (მცხეთა- მთიანეთი და სამცხე-ჯავახეთი) (WB) (25 03 05) 30,000,000 20,837,161
69%
აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის დერეფნის გაუმჯობესების პროექტი (ზემო ოსიაური-რიკოთი) (EIB, WB) (25 02 03 02) 80,000,000 56,990,805
71%
შიდასახელმწიფოებრივი გზების აქტივების მართვის პროექტი (WB) (25 02 02 17) 35,000,000 26,883,387
77%
KfW - ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია - IV ფაზა (KfW) (56 13 02) 21,704,700 16,854,320
78%
ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროექტი (EU, KfW) (25 05 01) 10,000,000 7,851,609
79%
მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების საინვესტიციო პროგრამა (ADB) (25 03 02) 70,000,000 58,624,729
84%
220კვ "ახალციხე-ბათუმი" ხაზის მშენებლობა (ADB, IBRD, WB)1 (24 14 01 01) 19,000,000 16,787,652
88%
მთის კურორტებზე ინფრასტრუქტურის მშენებლობა- რეაბილიტაცია (25 03 10) 60,000,000 55,384,342
92%
სენაკი-ფოთი-სარფის საავტომობილო გზის კმ48-კმ64 გრიგოლეთი-ჩოლოქის მონაკვეთის მშენებლობა (EIB) (25 02 03 11) 60,000,000 55,876,490
93%
სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა (35 04) 25,000,000 23,300,894
93%
ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (III ფაზა) (EU, KfW) (56 13 01) 19,415,000 18,622,516
96%
ბათუმის ავტობუსების პროექტი (E5P, EBRD) (56 13 04) 9,100,000 8,749,280
96%
პენიტენციური სისტემის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება (27 01 03) 24,000,000 23,992,102
100%
ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა (წყალმომარაგებისა და წყალარინების სექტორი) (ADB) (25 04 04) 150,000,000 152,239,204
101%
დევდორაკის გვირაბის მშენებლობა (25 02 02 08) 15,000,000 15,457,501
103%
შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მესამე პროექტი (WB) (25 02 02 16) 25,000,000 27,152,132
109%
საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარება (32 07 02) 69,000,000 75,132,044
109%
აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი IV (აგარა - ზემო ოსიაური) (WB) (25 02 03 01) 20,000,000 22,423,972
112%
რეგიონებში ინფრასტრუქტურული პროექტების მხარდაჭერის ღონისძიებები (25 04 06) 12,000,000 13,704,296
114%
საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფორმაციულ - საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა (32 07 01 02) 1,540,000 1,765,450
115%
სანაპირო ზონების ნაპირსამაგრი სამუშაოები (25 02 02 07) 19,000,000 22,828,213
120%
რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II (WB,WB-TF) (25 03 06) 10,000,000 12,550,989
126%
საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტი (EIB) (25 03 07) 45,000,000 58,402,522
130%
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ინფრასტრუქტურის განვითარება (31 06 04) 5,000,000 6,863,037
137%
შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მეორე პროექტი (WB) (25 02 02 15) 16,000,000 23,048,028
144%
საავტომობილო გზების რეაბილიტაცია (25 02 02 01) 125,000,000 186,462,062
149%
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ხელშეწყობა (33 04 03 02) 7,047,000 10,731,875
152%
წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი II (EIB, EU) (25 04 02) 12,500,000 20,190,695
162%
ქ. ქობულეთის ახალი შემოვლითი გზა (ADB) (25 02 03 03) 30,000,000 49,183,507
164%
რეგიონალური განვითარების პროექტი I ნაწილი (კახეთი) (WB) (25 03 03) 1,000,000 1,928,944
193%
ჭიათურის საბაგირო გზების რეკონსტრუქცია- რეაბილიტაციის პროექტი (Government of France) (25 03 09) 1,500,000 2,971,176
198%
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ხევი უბისას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია - მშენებლობა (ADB) (25 02 03 08) 65,000,000 153,383,708
236%
სტეფანწმინდა-სამების ეკლესიის საავტომობილო გზის კმ1-კმ6 მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (25 02 02 12) 2,000,000 5,664,631
283%
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის უბისა ძირულას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია- მშენებლობა (EIB) (25 02 03 09) 65,000,000 239,230,048
368%
აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის ზესტაფონი–ქუთაისი–სამტრედიის მონაკვეთის მშენებლობა-რეკონსტრუქცია (JICA) (25 02 03 05) 2,000,000 7,823,637
391%

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია კაპიტალური პროექტის სასიცოცხლო ციკლი და სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ თითოეულ ეტაპზე გამოვლენილი ხარვეზები. 

 

აღნიშნულ ეტაპებთან დაკავშირებით გამოვლენილი ხარვეზებისა და გაცემული რეკომენდაციების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად იხილეთ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ანგარიში.  

ცხრილში მოცემულია კაპიტალური პროექტების დანართში წარმოდგენილ კაპიტალურ პროექტებზე გამოყოფილი თანხების ათვისების მდგომარეობა.

 

წყარო: ფინანსთა სამინისტრო

ბოლო განახლება:  01.02.2019