დაბრუნება

სახელმწიფო საწარმოებში კაპიტალის ზრდა სამინისტროების მიხედვით

სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

შპს "საქართველოს მელიორაცია"
86,635,279 c
შპს "მექანიზატორი"
41,917,000 c

სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო

შპს "სპორტმშენსერვისი"
35,104,905 c

რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო

შპს „საქართველოში მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია“
20,000,000 c
შპს „სახელმწიფო სამშენებლო კომპანია“
5,000,000 c
შპს „გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია
56,521,005 c

ენერგეტიკის სამინისტრო

შპს "საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია"
70,000,000 c
ს.ს. “საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა”
29,450,000 c

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

შპს "მთის კურორტების განვითარების კომპანია"
70,265,000 c
სტარტაპ საქართველო
460,975 c
შპს „საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების“
71,700,000 c
შპს „ბლექ სი არენა ჯორჯიას“
7,092,000 c
შპს „სახელმწიფო მომსახურების ბიურო"
20,000,000 c
შპს ,,საქართველოს ტელერადიოცენტრი“
120,000 c
სააქციო საზოგადოება „საპარტნიორო ფონდი“
70,000,000 c

თავდაცვის სამინისტრო

საიდუმლო
11,663,535 c

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

ინფოგრაფიკაზე წარმოდგენილია წლის განმავლობაში სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით შექმნილი საწარმოების კაპიტალში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან შეტანილი თანხები.  

 

წყარო: სამინისტროები

ბოლო განახლება:  18.05.2018