დაბრუნება

სახელმწიფო საწარმოებში კაპიტალის ზრდა სამინისტროების მიხედვით

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

შპს მთის კურორტების განვითარების კომპანია
51,600,240 c
სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“
1,900,000 c

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

შპს ადამ ბერიძის სახელობის ნიადაგის და სურსათის დიაგნოსტიკური ცენტრი ანასეული
530,000 c
შპს „მექანიზატორი“
16,200,000 c
შპს „საქართველოს მელიორაციის“
16,135,908 c

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო

შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“
35,567,055 c
შპს „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია“
1,110,125 c

საქართველოს განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

შპს „სპორტმშენსერვი“
300,000 c

საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო

შპს „სამშენებლო კომპანია მშენებელი 2011“
20,112,875 c

c

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

ინფოგრაფიკაზე წარმოდგენილია წლის განმავლობაში სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით შექმნილი საწარმოების კაპიტალში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან შეტანილი თანხები.  

 

წყარო: სამინისტროები

ბოლო განახლება:  18.05.2018