შეადარე

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტი

თვითმმართველი ქალაქი

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტი

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტი

იურიდიული პირები

0.0

დასაქმებულთა რაოდენობა

0.0

მოსახლეობის რაოდენობა

0.0

ფართობი კმ2

0.0

დასაქმებულთა რაოდენობა

0.0

მოსახლეობის რაოდენობა

0.0

ფართობი კმ2

ინფორმაცია არ იქნა მოწოდებული

ინფორმაცია არ იქნა მოწოდებული

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია არჩეული მუნიციპალიტეტის მფლობელობაში არსებული ა(ა)იპ-ებისა და საწარმოების რაოდენობის, მათ მიერ მიღებული დაფინანსებისა და გაწეული ხარჯების, ასევე დასაქმებული ადამიანების რაოდენობის შესახებ ინფორმაცია. 

 

გვერდი ასევე საშუალებას გაძლევთ ერთმანეთს შეადაროთ ორი მუნიციპალიტეტის მფლობელობაში არსებული ა(ა)იპ-ებისა და საწარმოების შესახებ მონაცემები. 

 

წყარო: მუნიციპალიტეტები

ბოლო განახლება: 20.05.2019

დიაგრამაზე წარმოდგენილია არჩეული მუნიციპალიტეტის მფლობელობაში არსებული ა(ა)იპ-ებისა და საწარმოების შესახებ წინა დიაგრამაზე არჩეული კრიტერიუმის განაწილება საქმიანობის სფეროს მიხედვით.  

 

წყარო: მუნიციპალიტეტები

ბოლო განახლება: 20.05.2019