შეადარე

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტი

  •      > 20,000,000
  •      14,000,000 - 20,000,000
  •      10,000,000 - 14,000,000
  •      6,000,000 - 10,000,000
  •      4,000,000 - 6,000,000
  •      2,000,000 - 4,000,000
  •      0 - 2,000,000
  • ინფორმაცია არ არის
თვითმმართველი ქალაქი

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტი

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტი

ტრანსფერები

0.0

დასაქმებულთა რაოდენობა

0.0

მოსახლეობის რაოდენობა

0.0

ფართობი კმ2

0.0

დასაქმებულთა რაოდენობა

0.0

მოსახლეობის რაოდენობა

0.0

ფართობი კმ2

ინფორმაცია არ იქნა მოწოდებული

ინფორმაცია არ იქნა მოწოდებული

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია არჩეული მუნიციპალიტეტის მიერ მიღებული როგორც ჯამური ასევე თითოეული ტიპის ტრანსფერის დინამიკა წლების განმავლობაში. 

 

გვერდი ასევე საშუალებას გაძლევთ ერთმანეთს შეადაროთ ორი მუნიციპალიტეტის მიერ მიღებული ჯამური ტრანსფერი და მათი თითოეული კომპონენტი.

 

წყარო: მუნიციპალიტეტები

ბოლო განახლება: 11.06.2019

დიაგრამაზე წარმოდგენილია არჩეული მუნიციპალიტეტის მიერ მიღებული თითოეული ტიპის ტრანსფერის წილი მთლიან ტრანსფერებში. 

 

წყარო: მუნიციპალიტეტები

ბოლო განახლება: 11.06.2019