მოძებნე პროგრამის შედეგები

წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისება (32 02 04)

გამოყოფილია 71.16 c

პროგრამის განმახორციელებლი

სსიპ - შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი ; სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი ; საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს აპარატი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

მოსწავლეთა ინტელექტუალური განვითარების, ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული საგნების სწავლებისა და თანაბრად კონკურენტულ გარემოში ახალგაზრდების შესაძლებლობების რეალიზების ხელშეწყობისა და საერთაშორისო დონეზე ...

მოსწავლეთა ინტელექტუალური განვითარების, ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული საგნების სწავლებისა და თანაბრად კონკურენტულ გარემოში ახალგაზრდების შესაძლებლობების რეალიზების ხელშეწყობისა და საერთაშორისო დონეზე მათი წარმოჩენის მიზნით, სხვადასხვა ეროვნული და საერთაშორისო ოლიმპიადების ორგანიზება;წარჩინებული მოსწავლეების ოქროსა და ვერცხლის მედლებით დაჯილდოება; მოსწავლეთა ზოგადი განათლების განვითარებაზე ორიენტირებული განსაკუთრებით საინტერესო პროექტების დაფინანსება; სკოლებისათვის სხვადასხვა თემატური და კალენდარული დღისადმი მიძღვნილი კონკურსების გამოცხადება.

წარჩინებული მოსწავლეების ოქროსა და ვერცხლის მედლებით დაჯილდოება; ფიზიკის, მათემატიკის, ინფორმატიკისა და ბიოლოგიის საერთაშორისო ოლიმპიადებში წარმატებით მონაწილე საქართველოს დაკომპლექტებული ნაკრები გუნდები; მოსწავლეების ამაღლებული მოტივაციის დონე.
·         ჩატარებული ეროვნული საგნობრივი ოლიმპიადები. ამასთან, ეროვნულ საგნობრივ ოლიმპიადებში გამარჯვებულებმა მიიღეს მონაწილეობა საერთაშორისო ოლიმპიადებში; ·         მედლებით დაჯილდოვებული წარჩინებული მოსწავლეები;
სასწავლო წლის ბოლოს წარჩინებულ მოსწავლეებზე გაცემული მედლების რაოდენობა ; წლის განმავლობაში დაფინანსებული სხვადასხვა ტიპის საგანმანათლებლო პროექტების რაოდენობა ; საერთაშორისო ოლიმპიადებში მონაწილე მოსწავლეების და ფულადი პრემიით დაჯილდოვებული მოსწავლეებისა და სკოლების რაოდენობა ; სასწავლო წლის განმავლობაში ჩატარებული კონკურსების რაოდენობა
·         საგნობრივ ეროვნულ ოლიმპიადებში მონაწილე მოსწავლეების რაოდენობის ზრდა 27%-ით; ·         საერთაშორისო ოლიმპიადებში მონაწილედან დაჯილდოებულია 10 მოსწავლე; ·         სასწავლო წლის ბოლოს წარჩინებულ მოსწავლეებისათვის გაცემულია 1 150 ოქროს და 960 ვერცხლის მედალი;

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 25.01.2019