მოძებნე პროგრამის შედეგები

საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები (25 02)

გამოყოფილია 111.3 c

პროგრამის განმახორციელებლი

საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

საქართველოს საგზაო ქსელის ინტეგრირება საერთაშორისო საგზაო კომუნიკაციების სისტემაში, ქვეყნის საავტომობილო გზების გამტარუნარიანობის გაზრდა, ავტოსატრანსპორტო დერეფნის განვითარება და საერთაშორისო სატრანზიტო ...

საქართველოს საგზაო ქსელის ინტეგრირება საერთაშორისო საგზაო კომუნიკაციების სისტემაში, ქვეყნის საავტომობილო გზების გამტარუნარიანობის გაზრდა, ავტოსატრანსპორტო დერეფნის განვითარება და საერთაშორისო სატრანზიტო კონკურენტუნარიანობის გაზრდა, მათ შორის: 300 კმ-ზე მეტი ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა, თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-არგვეთას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა, დევდორაკის გვირაბის მშენებლობა და მდინარე დებედაზე ხიდის მშენებლობა, სახელმწიფოთაშორისო და რეგიონთაშორისო ავტოსაგზაო კავშირების გაუმჯობესება, მთის საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარერბა, კერძოდ: ბაღდათი-აბასთუმნის 45 კმ-იანი საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია; ზემო იმერეთი (საჩხერე) - რაჭის დამაკავშირებელი 50 კმ-იანი საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა; სნო-ჯუთა-როშკა-შატილი-ომალო-ხადორის ხეობა-ბაწარა-ახმეტის მიმართულებით 200 კმ-იანი საავტომობილო გზების რეკონსტრუქცია-მშენებლობა; მოსახლეობის გაზრდილი ეკონომიკური აქტივობის, ინტენსიური ავტომობილიზაციის დონისა და გაზრდილი სატრანსპორტო ნაკადების დონესთან საავტომობილო საგზაო ქსელის განვითარების ტემპების შესაბამისობის უზრუნველყოფა.

ქვეყნის გაზრდილი საავტომობილო გზების გამტარუნარიანობა და საქართველოს საგზაო ქსელის ჩართვა საერთაშორისო საგზაო კომუნიკაციების სისტემაში; მოდერნიზებული და რეაბილიტირებული საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზები და საგზაო ინფრასტრუქტურა; მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება; მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციულ ცენტრებთან, თვითმმართველ ქალაქებთან, ისტორიულ ძეგლებთან და ტურისტულ ადგილებთან გამარტივებული დაკავშირება; შემცირებული გადაადგილებისათვის საჭირო დრო.
·      აშენებული და რეაბილიტირებული საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზები და ხიდები; ·      რეაბილიტირებული ობიექტები; ·      აშენებული-რეკონსტრუირებული და მოდერნიზებული ევროპა-კავკასია-აზიის სატრანსპორტო დერეფნის შემადგენილი ნაწილის ფოთი-თბილისი-წითელი ხიდის საავტომობილო გზა (E-60 ავტომაგისტრალი); ·      გაუმჯობესებული გამტარუნარიანობა ავტომაგისტრალზე; ·      უზრუნველყოფილი უსაფრთხო მოძრაობა.
1 საბაზისო მაჩვენებელი - აშენებული-რეკონსტრუირებული-რეაბილიტირებული: საავტომობილო გზა - 1,175.9 კმ; ხიდი - 227; გვირაბი - 2; ზამთრის პერიოდში შეკეთებული-შენახული: საავტომობილო გზა - 6,000 კმ; პერიოდული შეკეთება - 162 კმ; სანაპირო ზონების ნაპირსამაგრი სამუშაოები - 70 ობიექტზე; სტიქიური მოვლენების სალიკვიდაციო და პრევენციის მიზნით ჩატარებელი სამუშაოები - 79 ობიექტზე; განათებული საავტომობილო გზა - 155 კმ; ამორტიზირებული: საავტომობილო გზა - 528 კმ; ხიდი - 1; მომზადებული დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციები; დაწყებული მიწის გამოსყიდვის პროცედურები; დაწყებული სამშენებლო სამუშაოები; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მშენებლობა-რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია: საავტომობილო გზა - 302 კმ; ხიდი - 43; გვირაბი - 1.7 კმ; მიმდინარე შეკეთება-შენახვა ზამთრის პერიოდში: საავტომობილო გზა - 6,000 კმ-მდე; პერიოდული შეკეთება: საავტომობილო გზა - 50 კმ; სანაპირო ზონების ნაპირსამაგრი სამუშაოები - 25-მდე ობიექტი; სტიქიური მოვლენების სალიკვიდაციო და პრევენციის მიზნით ჩატარებელი სამუშაოები - 20-მდე ობიექტი; განათებული საავტომობილო გზა - 39 კმ; დასრულებული: მიწის გამოსყიდვის პროცედურები; დეტალური საპროექტო დოკუმენტაცია და ტექნიკურ-ეკონომიკური დოკუმენტი (Feasibility study). დაწყებული სამშენებლო სამუშაოები საავტომობილო გზებზე; მოწყობილი სატრანსპორტო კვანძი ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტთან (კოპიტნარი) (200 მეტრამდე საფეხმავლო სახიდე გადასასვლელი (ესკალატორით), 6 კმ-მდე შიდა დაქსელვის გზა და 2 ავტოსადგომი); რიკოთის საუღელტეხილო გვირაბისა და საავტომობილო გზის ჩაქვი-მახინჯაურის მონაკვეთზე არსებული გვირაბების ოპტიმალური ფუნქციონირება; დეფექტებზე პასუხისმგებლობის პერიოდი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - სახელმწიფო პრიორიტეტების ცვლილება; კადრების გადინება; სხვა გაუთვალისწინებელი მოვლენები და დამატებითი სამუშაოები
საბაზისო მაჩვენებელი: აშენებული-რეკონსტრუირებული-რეაბილიტირებული: საავტომობილო გზა - 791.8 კმ; ხიდი - 312; გვირაბი - 66; პერიოდული-მიმდინარე შეკეთება და შენახვა ზამთრის პერიოდში: საავტომობილო გზა - 6 000 კმ; სანაპირო ზონების ნაპირსამაგრი სამუშაოები - 35 ობიექტი; სტიქიური მოვლენების სალიკვიდაციო და პრევენციის მიზნით ჩატარებული სამუშაოები - 20 ობიექტი. მიზნობრივი მაჩვენებელი: მშენებლობა-რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია: საავტომობილო გზა - 302 კმ; ხიდი - 43; გვირაბი - 1.7 კმ; მიმდინარე შეკეთება-შენახვა ზამთრის პერიოდში: საავტომობილო გზა - 6 000 კმ-მდე; პერიოდული შეკეთება: საავტომობილო გზა - 50 კმ; სანაპირო ზონების ნაპირსამაგრი სამუშაოები - 25-მდე ობიექტი; სტიქიური მოვლენების სალიკვიდაციო და პრევენციის მიზნით ჩატარებელი სამუშაოები - 20-მდე ობიექტი; განათებული საავტომობილო გზა - 39 კმ; დასრულებული: მიწის გამოსყიდვის პროცედურები; დეტალური საპროექტო დოკუმენტაცია და ტექნიკურ-ეკონომიკური დოკუმენტი (Feasibility study). დაწყებული სამშენებლო სამუშაოები საავტომობილო გზებზე; მოწყობილი სატრანსპორტო კვანძი ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტთან (კოპიტნარი) (200 მეტრამდე საფეხმავლო სახიდე გადასასვლელი (ესკალატორით), 6 კმ-მდე შიდა დაქსელვის გზა და 2 ავტოსადგომი); რიკოთის საუღელტეხილო გვირაბისა და საავტომობილო გზის ჩაქვი-მახინჯაურის მონაკვეთზე არსებული გვირაბების ოპტიმალური ფუნქციონირება; დეფექტებზე პასუხისმგებლობის პერიოდი. მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი: აშენებული-რეკონსტრუირებული-რეაბილიტირებული: საავტომობილო გზა - 246,3 კმ; ხიდი - 65; გვირაბი - 3; პერიოდული-მიმდინარე შეკეთება და შენახვა ზამთრის პერიოდში: საავტომობილო გზა - 6 000 კმ; სანაპირო ზონების ნაპირსამაგრი სამუშაოები - 24 ობიექტი; სტიქიური მოვლენების სალიკვიდაციო და პრევენციის მიზნით ჩატარებელი სამუშაოები - 19 ობიექტი. ცდომილების მაჩვენებელი (% / აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე: ცდომილება გამოწვეულია სხვა გაუთვალისწინებელი მოვლენებით და დამატებითი სამუშაოებით.

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 25.01.2019