მოძებნე პროგრამის შედეგები

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (33 05)

გამოყოფილია 106.9 c

პროგრამის განმახორციელებლი

საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტრო; ა(ა)იპ-ი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

საქართველოში მასობრივი და მაღალი მიღწევების სპორტის სახეობების განვითარება. ...

საქართველოში მასობრივი და მაღალი მიღწევების სპორტის სახეობების განვითარება. ეროვნული, სხვადასხვა ასაკობრივი და ქალთა ნაკრებებისათვის ყველა საჭირო პირობის შექმნა; ქვეყნის ნაკრები გუნდების მზადების და მონაწილეობის ხელშეწყობა საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატები, პირველობები, მსოფლიო და ოლიმპიური თამაშები, საერთაშორისო ტურნირები, სასწავლო საწვრთნელი შეკრებები); საქართველოს ჩემპიონატების, პირველობების ჩატარება, სპორტული რეზერვის და მაღალი კლასის სპორტსმენთა მომზადების უზრუნველყოფა, სპორტის შემდგომი პოპულარიზაცია და სპორტის პროპაგანდა; ოლიმპიური და პარაოლიმპიური თამაშებისათვის ოლიმპიური ლიცენზიის მოსაპოვებლად საქართველოს ნაკრები გუნდების მზადებისა და ოლიმპიადებზე საქართველოს სპორტსმენთა მონაწილეობის უზრუნველყოფა; საქართველოს კადეტთა და იუნიორთა ნაკრები გუნდების წევრობის კანდიდატების მომზადება; ფეხბურთის მართვის თანამედროვე სტანდარტების დანერგვა და კონკურენტუნარიანი თავისუფალი საფეხბურთო ბაზრის შექმნა.

მაღალ დონეზე ჩატარებული ეროვნული პირველობები; მიღწეული მაღალი სპორტული შედეგები; სპორტის მასობრიობის მაჩვენებლის ზრდა; სპორტის პოპულარიზაცია:
•      მაღალ დონეზე ჩატარებული ეროვნული პირველობები, მიღწეული მაღალი სპორტული შედეგები საერთაშორისო ასპარეზზე, მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატებზე და მნიშნველოვან საერთაშორისო ტურნირებზე. სპორტში ჩართულობის გაზრდილი მაჩვენებელი, რაც მისი პოპულარიზაციის შედეგია.
1 საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს ეროვნული და ასაკობრივი ნაკრებების მონაწილეობა 1426-მდე ეროვნულ და საერთაშორისო ღონისძიებაში (შეჯიბრი, საწვრთნელი შეკრება); მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოს ეროვნული და ასაკობრივი ნაკრებების მონაწილეობა 1563-მდე ეროვნულ და საერთაშორისო ღონისძიებაში (შეჯიბრი, საწვრთნელი შეკრება); ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - საერთაშორისო ფედერაციის გადაწყვეტილება, დოპინგი, სპორტსმენის ტრავმა 2 საბაზისო მაჩვენებელი - რეგულარულ სპორტულ და ფიზიკურ აქტივობებში ჩართულია მოსახლეობის18%. 40 - ზე მეტი ჩატარებული მასობრივი ღონისძიება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - რეგულარულ სპორტულ და ფიზიკურ აქტივობებში ჩართულია მოსახლეობის 18%. 50 - ზე მეტი ჩატარებული მასობრივი ღონისძიება 3 საბაზისო მაჩვენებელი - ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრის ბაზაზე რიცხული სპორტსმენების მიერ სპორტსმენების მიერ ადგილობრივ შეჯიბრებებში მოპოვებული სპორტული ჯილდოები -300 მდე საპრიზო პოზიცია; „საქართველოში ფეხბურთის განვითარების (2016-2021 წწ.) სახელმწიფო პროგრამის შესაბამისად 79 საფეხბურთო კლუბის და სამოყვარულო ლიგის სტაბილური დაფინანსება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრის ბაზაზე რიცხული სპორტსმენების მიერ ადგილობრივ შეჯიბრებებში მოპოვებული სპორტული ჯილდოები - 420 მდე საპრიზო პოზიცია; „საქართველოში ფეხბურთის განვითარების (2016-2021 წწ.) სახელმწიფო პროგრამის შესაბამისად 80 საფეხბურთო კლუბის და სამოყვარულო ლიგის სტაბილური დაფინანსება; საფეხბურთო განათლების ხელშემწყობი პროგრამების 100-მდე ბენეფიციარი; 30 მასობრივი ღონისძიება; ცდომილების ალბათობა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 0%; შესაძლო რისკები - 0%
1.   დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი საქართველოს ეროვნული და ასაკობრივი ნაკრებების მონაწილეობა 1426-მდე ეროვნულ და საერთაშორისო ღონისძიებაში (შეჯიბრი, საწვრთნელი შეკრება). დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი საქართველოს ეროვნული და ასაკობრივი ნაკრებების მონაწილეობა 1563-მდე ეროვნულ და საერთაშორისო ღონისძიებაში (შეჯიბრი, საწვრთნელი შეკრება). მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი საქართველოს ეროვნული და ასაკობრივი ნაკრებების მონაწილეობა 1600-ზე მეტი ეროვნულ და საერთაშორისო ღონისძიებაში (შეჯიბრი, საწვრთნელი შეკრება). 2.   დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი რეგულარულ სპორტულ და ფიზიკურ აქტივობებში ჩართულია მოსახლეობის 18%. 40-ზე მეტი ჩატარებული მასობრივი ღონისძიება. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი რეგულარულ სპორტულ და ფიზიკურ აქტივობებში ჩართულია მოსახლეობის 18%. 50-ზე მეტი ჩატარებული მასობრივი ღონისძიება. მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი რეგულარულ სპორტულ და ფიზიკურ აქტივობებში ჩართულია მოსახლეობის 20%. 55-ზე მეტი ჩატარებული მასობრივი ღონისძიება. 3.   დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრის ბაზაზე რიცხული სპორტსმენების მიერ სპორტსმენების მიერ ადგილობრივ შეჯიბრებებში მოპოვებული სპორტული ჯილდოები - 300-მდე საპრიზო პოზიცია; „საქართველოში ფეხბურთის განვითარების (2016-2021 წწ.) სახელმწიფო პროგრამის შესაბამისად 79 საფეხბურთო კლუბის და სამოყვარულო ლიგის სტაბილური დაფინანსება. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი •      ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრის ბაზაზე რიცხული სპორტსმენების მიერ ადგილობრივ შეჯიბრებებში მოპოვებული სპორტული ჯილდოები - 420-მდე საპრიზო პოზიცია; „საქართველოში ფეხბურთის განვითარების (2016-2021 წწ.) სახელმწიფო პროგრამის შესაბამისად 80 საფეხბურთო კლუბის და სამოყვარულო ლიგის სტაბილური დაფინანსება; საფეხბურთო განათლების ხელშემწყობი პროგრამების 100-მდე ბენეფიციარი; 30 მასობრივი ღონისძიება. მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი •      ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრის ბაზაზე რიცხული სპორტსმენების მიერ ადგილობრივ შეჯიბრებებში მოპოვებული სპორტული ჯილდოები - 420 მდე საპრიზო პოზიცია; „საქართველოში ფეხბურთის განვითარების (2016-2021 წწ.) სახელმწიფო პროგრამის შესაბამისად 80 საფეხბურთო კლუბის და სამოყვარულო ლიგის სტაბილური დაფინანსება; საფეხბურთო განათლების ხელშემწყობი პროგრამების 100-მდე ბენეფიციარი; 27 მასობრივი ღონისძიება.

გადაატრიალეთ თქვენი მოწყობილობა!

დიაგრამაზე წარმოდგენილია პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული და ფაქტობრივად დახარჯული თანხების დინამიკა. 

 

მონაცემთა წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინსიტრო

ბოლო განახლება: 25.01.2019

მოცემული ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ მთავრობის პრიორიტეტების მიხედვით იხილოთ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში დასახული მოსალოდნელი და რეალურად მიღწეული შედეგები

 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - პროგრამული დანართი

ბოლო განახლება: 25.01.2019